Electro Acupunctuur

Electro Acupunctuur (EAV) – wat is het?

In de vijftiger jaren heeft de Duitse arts Reinhold Voll (1909-1989) een systeem ontwikkeld, dat de mogelijkheden in zich heeft om via elektrische metingen op de huid (speciale punten aan handen en voeten) een reproduceerbare diagnose te stellen. Met een zeer zwakke, niet voelbare, stroom worden acupunctuurpunten volgens de 5-elementenleer doorgemeten.

Diagnose door middel van Electro Acupunctuur is de basis om een behandeling met Bioresonantie,  orthomoleculair, acupunctuur of een combinatie daarvan te ondergaan.

Electro acupunctuur

Electro Acupunctuur – hoe werkt het?

Met speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur worden een aantal meten specifieke punten gemeten, die liggen op zogenaamde energie-meridianen. Dit zijn energielijnen die bekend zijn uit de klassieke Chinese acupunctuur. De meridianen worden benoemd naar het orgaan, waar ze een relatie mee hebben. Zo kennen we bijv. de Milt-meridiaan, Blaas-meridiaan etc. Tussen bepaalde meetpunten en organen bestaat een direct verband. Naast deze meridiaan punten heeft dr. Voll ook vergelijkbare energiesystemen (Vollsche Vaten) ontdekt die informatie verstrekken over belangrijke (andere) lichaamsfuncties. De methode van dr. Voll gaat ervan uit dat de elektrische weerstand van het acupunctuurpunt een maatstaf is voor de energie in het corresponderende systeem en een weerspiegeling is van de staat waarin het betreffende orgaan c.q. de lichaamsfunctie verkeert.

Gezond Gilze gebruikt de meetgegevens om een diagnose te stellen, zodat vervolgens een behandeling met bioresonantie, Bemer therapie of een combinatie daarvan kan worden gegeven. Daarnaast kunnen ondersteunende Orthomoleculaire middelen worden geadviseerd. De effecten en voortgang van de behandelingen kunnen vervolgens ook weer worden gemeten en waar nodig kan met behulp van de meetgegevens de behandeling worden aangepast voor het meest optimale resultaat.

5 elementenleer

De 5-elementenleer is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst. Deze leer gaat ervan uit dat als er een orgaan ziek is de andere organen het zieke orgaan helpen. Het gevaar daarbij is dat als het zieke orgaan niet beter wordt ook de helpende organen uitgeput raken waardoor weer andere organen worden aangesproken om te helpen. Een orgaan kan het ziek zijn uiten door een gebrek aan warmte en energie of door een gebrek aan bloed en lichaamssappen, afhankelijk van de oorzaak van de ziekte. Met de EAV meting kan binnen een kwartier een reproduceerbaar beeld worden gegeven van de energieverdeling tussen de verschillende elementen. De behandelwijze is er op gericht om de energie op het juiste niveau te krijgen en de onderlinge balans te herstellen. Door het terugbrengen van de natuurlijke balans is het lichaam in staat nieuwe negatieve invloeden te pareren.

Element Hout: Lever en Galblaas
Element Vuur: Hart en Dunne Darm
Element Aarde: Milt en Maag
Element Metaal: Long en Dikke Darm
Element Water: Nier en Blaas

5 elementenleer logo

Electro Acupunctuur valt onder de categorie Natuurgeneeskundige behandelingen en kan geïntegreerd worden uitgevoerd met andere door onze praktijk gehanteerde therapieën.

meer informatie: praktijk@gezondgilze.nl

Reacties zijn gesloten.