Werkwijze Gezond Gilze

De mens als holistisch stelsel

De mens als holistisch stelsel

Werkwijze Gezond Gilze

Wilt u een gerichte klacht aanpakken of heeft u behoefte aan preventieve of ondersteunende therapie, dan worden in de eerste sessie de klachten/wensen in kaart gebracht en op basis daarvan een behandelplan opgesteld en met u besproken. De vervolgbehandelingen vinden plaats door de volgende behandelwijzen in overleg met u te combineren

Daar waar nodig kan de behandeling worden ondersteund door orthomoleculaire middelen.

wegwijzer

Bij acute klachten, zoals hooikoorts, kunt u al baat hebben na 3 tot 5 behandelingen.

Het aantal vervolgbehandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht en onderliggende verstoringen. Ook zal ieder lichaam anders reageren op een behandeling en kan een opgesteld behandelplan tussentijds bijgesteld moeten worden.

Indien wordt gekozen voor bioresonantie worden eerst therapie- en behandelblokkades gemeten (zie blog mei 2015) en geëlimineerd. Parallel daaraan wordt begonnen met het versterken van de organen die een belangrijke rol spelen bij het afbreken en kwijtraken van afvalstoffen. Het zelfherstellend vermogen van uw lichaam wordt aangesproken en bevorderd. Uw lichaam is nu klaar om met succes de eventuele vervolgbehandelingen te ondergaan.

Chronische klachten vragen vaak meer tijd om te genezen dan acute. Samen bepalen we de prioriteiten en stellen waar nodig het behandelplan bij.

U kunt ook een éénmalige volledige meting met bioresonantie en electro-acupunctuur boeken om een algeheel beeld van uw gezondheid te krijgen.

Unieke combinatie van behandelwijzen

Doordat Gezond Gilze diverse behandelwijzen hanteert kunnen ook unieke combinaties worden aangeboden. Door deze werkwijze kan al snel een eerste verlichting worden bereikt.

Combinatie met behandeling met Centropix Kloud

Indien relevant kan een behandeling zoals hierboven weergegeven worden gecombineerd met de Centropix Kloud, een actieve en krachtige vorm van magneetveldtherapie. Vaak zien we dat deze extra (gratis) behandeling de effectiviteit van een reguliere behandeling versterkt

Disclaimer
Indien een behandeling wordt geboekt betekent dit impliciet dat deze geheel vrijwillig en met volledige toestemming wordt aangegaan. Door boeking wordt akkoord gegeven met de complementaire geneeswijzen zoals deze door Praktijk Gezond Gilze zullen worden toegepast. De behandelingen dienen niet ter vervanging van enige andere vorm van zorg, regulier of complementair. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de behandelend arts of specialist.

Reacties zijn gesloten.